SEZ-Concerten

Welkom op SEZ-concerten.nl

Op deze website houden wij u op de hoogte van de toekomstige concerten. Ook is er een mogelijkheid tot het bestellen van toegangskaarten voor het aanstaande concert.

We wensen u in ieder geval alvast veel luisterplezier toe!

Wat voor concerten?

SEZ-Concerten organiseert al meerdere jaren concerten. Het Chr. Urkervisserskoor Crescendo is bij elk concert aanwezig. Door dit unieke koor is elk concert, jaar op jaar, weer een beleving apart. De concerten worden georganiseerd in de omgeving van Krimpen aan den IJssel.

Het aankomend concert

15e Koor en samenzangavond ten bate van de SEZ op D.V. zaterdag 2 november 2019 in Hersteld Hervormde kerk (Abelenlaan 41) te Ouderkerk aan de IJssel m.m.v. Chr. Urker Visserskoor Crescendo o.l.v. L.Kramer , orgel P.Heykoop.

Opening/Sluiting: Ds. D. Zoet

Apelwoord: Dhr. E. Verboom (Cuba coordinator SEZ)

De kerk zal open zijn vanaf 18.45 uur en het concert zal aanvangen om 19.30 uur.

De toegang op deze avond is gratis

Tijdens deze vond zal er een collecte worden gehouden voor de Spaanse Evangelische Zending, en aan de uitgang voor de onkosten

Vol=Vol